Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Omkomna genom drunkning under 2016

 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt 0 0 1 3  2 6  3  5  3 26
 Bad 0 0 1 0  0  5  12  2  4 24
 Is  5 6 5  1  0  0  0  0 0 20
 Övriga  3  2 4  7  4  4  9  9 1 0 44
 Fartyg 0 0 0  1  0  0 0  0  0  1
                           
 Totalt 8  8 11 12  6 15   24  16  8 0  115
                           
 Män 8 8 9  9  4 14  21  13  6  99
 Kvinnor 0 0 1  3 2 1 3  3  2 16
 Varav barn*  0/0  0/0  0/1  0/0  1/0 0/3  0/3  1/0 0/1 0/0  0/0  0/0   2/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Redovisas flickor/pojkar

 Sammanställning drunkningsolyckor 2016

Statistik månadsvis 2016
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett word-dokument.
 
Januari Februari Mars April Maj Juni juli Augusti September Oktober NovemberDecember
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2015 och tidigare statistik.