Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Tidigare statistik

Nedan redovisas en tabell för antalet drunknade under de senaste 14 åren.
För detaljerad information se sammanställningen under tabellen.

   jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec summa
 2000*  7 10  7 9 10 11 19 17 3 5 12 7 117
 2001*  6 5 14 10 9 13 25 13 9 10 6 6 126
 2002  6 7 5 10 13 14 21 48 9 7 3 6 149
 2003  4 6 8 19 11 12 37 18 5 4 5 5 134
 2004  7 4 2 11 16 17 24 21 9 3 4 1 119
 2005  6 9 4 8 7 11 26 9 6 8 7 6 107
 2006  10 3 1 6 5 19 47 14 12 6 6 6 135
 2007  4 3 9 8 6 18 17 18 10 6 3 1 103
 2008  5 4 1 12 9 9 28 11 2 9 10 7 107
 2009  6 3 2 9 7 8 18 8 7 7 2 5 82
 2010  1  0  0  7  6  14  24  7  8  4  7  1  79
 2011 2 3 4 10 11 13 13 14 7 4 6 8  95
 2012 4 4 5 9 12 6 21 11 9 7 3 6 97
 2013 4 1 7 17 10 14 29 21 11 6 6 3 129
 summa  65 55 60 122 100 146 291 198 83 71 64 53 1579
 snitt/år  5 4 4 9 7 10 21 14 6 5 5 4

113

*Åren 2000 och 2001 är inte utländska medborgare inkluderade.
För dessa år är totalsumman 134 och 134 inklusive utländska medborgare.

Sammanställningar årsvis

Filerna öppnas i formatet pdf.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  2010 2011 2012 2013