Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vuxna som inte kan simma

Två miljoner svenskar, uppger att dom inte kan - eller är osäkra på om de kan, simma 200 meter.

Många vuxna kan inte simma. Eller simmar mindre bra.

Under sommarmånaderna drunknar flest personer. Många av dessa olyckor framstår självklart som helt onödiga och man kan fundera på hur man hade tänkt innan olyckan var framme. Vilka attityder har vi till risker vid vatten? Vi bär väl alla på eller har hört ett antal mer eller mindre väl underbyggda fördomar. Man kan få höra att män som drunknar i samband med båtolyckor har gylfen öppen och att yrkesfiskare inte tycker att det är mödan värt att lära sig simma. Men från funderingar och fördomar till fakta är det en bra bit.

Svenska Livräddningssällskapet har låtit göra en undersökning om barns och vuxnas attityd till och tro på sin egen vattenkunskap. En del av resultaten i det digra materialet bekräftar nog rätt bra vad vi trott. Det finns dock några överraskningar och slutsatser. Fakta som vi fick bekräftade med undersökningen var att män har ett mera riskfyllt beteende vid vatten. Däremot blev vi överraskade av att så få inte trodde sig kunna simma 200 meter.

Två miljoner svenskar...

  • kan inte, eller är osäkre på om det kan, simma
  • känner sig otrygga i vatten
  • har inte badat i sjöar eller hav det senaste året
  • vill utveckla sin simförmåga

Åtta av tio som drunknar är män

- Generellt sett är åtta av tio som drunknar män – en häpnadsväckande siffra. Förklaringen, som bekräftas av vår undersökning, är att män utsätter sig för fler och större risker vid vatten, säger SLS generalsekreterare Karin Brand.

Riskbenägenheten består i en mängd olika faktorer, men undersökningen visar bland annat att dubbelt så många kvinnor använder flytväst jämfört med män och dubbelt så många män dricker mycket alkohol i samband med bad och båtliv.

Män och risker
Undersökningen visar att män utsätter sig för fler och större risker än kvinnor:

  • 12 procent av männen har badat efter att ha druckit alkohol motsvarande minst fem starköl jämfört med 4 procent av kvinnorna
  • 19 procent av männen har åkt båt efter att ha druckit alkohol motsvarande minst fem starköl jämfört med 10 procent av kvinnorna
  • 26 procent av männen att de använder flytväst i större motorbåt jämfört med 52 procent av kvinnorna

Båt och flytväst

Fyra av tio använder aldrig eller sällan flytväst i fritidsbåt samtidigt som sex av tio (män: 50 procent kvinnor:70 procent) anser att det borde vara lag på flytväst för vuxna i båt.

Undersökningen genomfördes genom 1 501 intervjuer via webbpanel i mars 2012. Målgruppen var individer 19-70 år bosatta i Sverige. De tillfrågade anses representera ett befolkningstvärsnitt vad gäller kön – ålder – bostadsort – utbildning.