Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Metodsteg mot mål att uppnå

Grundförberedelse - Nivå 0

 • Dyk under en rockring e.dyl.
 • Titta under vattnet
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Glidövningar
 • Flytövningar
 • Insikt om grunderna i bröst resp. ryggsim
 • Livsfarligt läge – hur undviker man det i en nödsituation
 • Förlängda armen
 • Badvett

Nivå 1

 • Falla framåt få huvudet under vattnet och ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel i för provtagaren djupt vatten.
 • Flytövningar
 • Glidövningar
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Simma 10 m bröstsim och 5 m ryggsim
 • Repetition livsfarligt läge och vanliga olyckor som kan drabba barn
 • Medvetandekontroll
 • Ropa på hjälp
 • Skapa öppen luftväg
 • Båtvett och flytväst

Nivå 2

 • Falla i på djupt vatten utan flythjälpmedel få huvudet under, vända runt och flyta på rygg.
 • 25 m bröst 10 m rygg
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Flyt och glidövningar
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp och öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Repetition bad- och båtvett
 • Kasta Hansalina och/eller livboj till kompis och dra in denna

Nivå 3

 • Dykövningar
 • 50 m bröst 25 m rygg
 • Öva plocka upp föremål - djupt vatten
 • Öva vatten trampa
 • Flyta med kläder och flytväst
 • Bogsera med livboj 10 m – jämnstor kompis
 • Isvett och issäkerhet
 • Hansalina – ute på is
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, stabilt sidoläge och larma 112
 • Andningskontroll

Nivå 4

 • Plocka upp föremål – 1 m  djupt vatten från kanten
 • Dykövning
 • 100 m bröst 25 rygg
 • Vattentrampa 2 min
 • Flyta med kläder och flytväst 2 min
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge och larma 112
 • Mun-till-mun-andning på ett barn som inte andas själv

Niva 5, bronsbojen

 • Dyka/falla i och därefter direkt simma:
 • 150 m bröst 50 m rygg i en följd.
 • Livboj 25m utsim, 25m bogsering med jämnstor kamrat
 • Bad, båt och isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och mun-till-mun-andning
 • Luftvägsstopp

Nivå 6

 • 200 m bröst 50 m rygg
 • Isflak och isdubbar
 • Hansalina
 • Flyta med kläder och flytväst 2 min
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och luftvägsstopp
 • Bröstkompressioner

Nivå 7

 • 250 m bröstsim 100 m rygg
 • Flyta 2 min
 • Vattentrampa 2 min
 • Djupdykning, djup 1 m från vattenytan
 • Isvak o isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • Mun- till mun andning på vuxen

Nivå 8

 • 500 m bröstsim 200 m rygg
 • Flyta 4 min
 • Vattentrampa 4 min
 • Djupdykning, djup 2 m 2 gånger från vattenytan och två gånger från kanten
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, mun-till-mun-andning, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • HLR
 • Luftvägsstopp på medvetslös person

Nivå 9

 • 1000 m bröstsim
 • 500 m ryggsim
 • Hopp i från svikt, brygga, startpall eller båt med kläder och flytväst flyt 5 min fosterställning
 • 7 minuter vatten tramp
 • 2 livbojskast minst 5 meter.
 • Livräddning: Hoppa från kant eller brygga med livboj och därefter 25 simning med livboj. Följt av upptagning av livräddningsdocka eller sänke från 1.80 m djup följt av 25 m bogsering av kamrat i livboj. Upptagning av person på bassängkant, brygga eller kant. Skapa fria luftvägar, visa mun till mun andning och lägg personen i stabilt sidoläge. Larma. OBS! Allt i en följd utan vila. Dykmomentet kan alltså bestå av många försök.
 • HLR (Hjärt och lungräddning) filmbaserad utbildning med hjärtstartare AED.
 • Teori: Bad-, båt- och isvettsregler
 • 1: a hjälpen, genomgång av förbandslåda
 • Enklare frågor i Första hjälpen.
 • Praktiska moment såsom nack- dykskada, sårskada, halkolycka, högläge och tryckförband