Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Ökad vattenkunskap ger ökad trygghet

När barn väl lärt sig vistas tryggt i vattnet känner de en frihetskänsla. En känsla alla borde få uppleva.

SLS metodstege - för en ökad trygghet

För att nå simkunnighet kan SLS metodstege följas som bygger på att eleverna ska nå skolverkets mål i årskurs sex respektive nio i ämnet idrott och hälsa. Simkunnighetsdefinitionen som används har tagits fram av de nordiska livräddningsorganisationerna gemensamt.

När SLS talar om en metodstege menar vi de olika momenten som vi lär ut i våra simskolor för att öka ett barns vattenkunskap. Det finns olika delar av en metodstege, till exempel livräddning och simning.

Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.

Det finns sex grundläggande moment som kan rädda liv och som är lätta för barn att lära sig. Momenten är livsfarliga lägen, medvetandekontroll, larma, stabilt sidoläge, andning och pulskontroll. Denna del av metodstegen bygger på Hjärt- och Lungräddningsrådets kunskapsstege för skolor-HLR.

Det är också viktigt att eleverna lär sig hantera nödsituationer i och vid vatten. Här kan Svenska Livräddningssällskapets Bad-, Båt- och Isvett användas som hjälp.

Skolorna kan även ta hjälp av materialet "Barnens livräddningsskola" ,BLS, som delas ut gratis till kommunerna och skolorna av Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med våra samarbetspartners Strålsäkerhetsmyndigheten, SweBoat, Sjöräddningssällskapet och Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet.

Metodstegen följer eleven upp till årskurs nio och när dessa mål är uppfyllda har varje elev vattenkunskap genom en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende i och vid vatten och på is samt goda möjligheter att kunna livräddande första hjälp.

Med den värdegrund som skolan ska förmedla är det positivt att motivera och skapa attityder att hjälpa andra.

Läs om de olika nivåerna i metodstegen här