Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Kunskapsbevis (märken/pins)

Barn kan så mycket, de vill gärna visa det och vill framförallt få ett bevis på att de kan! Läs mer om vad som krävs för våra olika kunskapsbevis här.

Kunskapsbevis i simskolan är en del av pedagogiken

Svenska Livräddningssällskapets kunskapsbevis ingår som en naturlig del i simskolan och är en del i den pedagogiska stegen för ökad vattensäkerhet. Att ha klarat det första märket i simskolan blir för många ett minne för livet.

Kunskapsbevisen är den röda tråden

I dagens simskola får alla lära sig vattenvana, simning och livräddning – detta kallar vi vattenkunskap.. Kunskapsstegen med sina kunskapsbevis är den röda tråden i simskolan. Den ger struktur och tydlig målbeskrivning. SLS simmärken hjälper simläraren att kontrollera att barnen verkligen lärt sig de olika momenten ordentligt. När grunden är lagd finns också simkunnigheten och vattensäkerheten där.

Börjar med Doppingen           

Simskolans kunskapsstege leder fram till läroplanens mål för grundskolan och börjar med kunskapsbeviset Doppingen för att så småningom efter ett antal delmål nå till Bronsbojen som är ett simkunnighets- och säkerhetsbevis som innehåller alla de moment som ingår i målen för skolans läroplan för årskurs 6.                

Livräddningsmärken

För ökad kunskap finns fler bevis (märken), alla delmål på vägen för ökad vattensäkerhet. Att kunna rädda liv är en viktig kunskap. De livräddningsmärken som finns ger bäraren bevis på kunskap som kan bli avgörande för att bistå någon i nöd.

I den pedagogiska foldern Vad - varför - hur finns förklaringar på vad du ska göra, varför det ska göras och hur du ska göra för att du ska kunna erövra de olika kunskapsbevisen.

Med fokus på vattensäkerhet

I Svenska Livräddningssällskapets kunskapsbevis finns inget sträcksim med kläder. Om olyckan skulle vara framme och du hamnar i vattnet ska du ligga stilla och flyta i ”fosterställning” och invänta hjälp. Detta för att förhindra avkylning. Däremot får barnen lära sig att de ska använda flytväst när de är på bryggan eller åker båt.

Inte heller längddykningsövningar ingår i SLS kunskapsbevis. Modern forskning visar att det enbart är farligt att träna längddykning, detta på grund av risken för hyperventilering som kan leda till syrebrist. Svenska Livräddningssällskapets kunskapsbevis ger kunskap och säkerhet för hela livet.

Simskolans kunskapsbevis

Målet för alla barn är att bli vattensäkra - att kunna simma och lära sig vattenkunskap. Det är inget nytt men vägen till detta mål har sett lite olika ut under åren. Dagens simskola ser därför inte ut som förr. Den har som allt annat i samhället utvecklats.

Borttagna idéer

Borta är den kollektiva drillen under en auktoritär simlärare. Borta är de livsfarliga proven med längddykning och opedagogiskt klädsim. Det senare helt ologiskt när vi säger att man ska ligga still för att bevara värmen. Nu ser vi till den unika elevens behov. Vi undervisar med hjälp av olika teman, rollspel, stationsövningar mm. 

Alla kan få vattenkunskap

Allt detta kan en simlärare som utbildats av Svenska Livräddningssällskapet. Eleven kan vara ung, handikappad eller äldre. Vi har anpassat sättet att lära ut efter dagens kunskap, pedagogik och metodik. Grunden i dagens simskola är vattenkunskap. Vi ger barnen en vattensäkerhetsutbildning.

Att vara säker i vattnet är först och främst att kunna orientera sig, balansera och att kunna flyta. Därefter kommer simträning och simkunnighet. I dagens simskola börjar vi med att ge barnen säkerhet i vattnet för att sedan utveckla simkunnigheten.

Det börjar med glädje och trygghet

Vi börjar med enkel vattenvana i Doppingen. Att kunna hoppa i, titta och vara under vattnet. Kunskapsbeviset Krabban ger grundläggande vattentrygghet genom att kunna orientera sig och förflytta sig i vattnet. Vi börjar alltså från grunden med att skapa trygghet i vattnet för att gå vidare med hjälp av kunskapsbevisens innehåll, via teori och praktiska övningar, till Bronsbojen. Ett bevis för eleven och föräldrarna att nu har vi uppnått simkunnighet.

Kunskap för ökad säkerhet

När man uppnått simkunnighetsmålet är det tid att gå vidare. Kunskapsbevisen för ökad vattensäkerhet är svårare och kräver en hel del övning.

Att kunna rädda liv är en viktig kunskap. Kunskapsbevisen visar att eleven har kunskap som kan vara avgörande för att kunna klara sig själv eller hjälpa någon som råkat i nöd. Varje kunskapsbevis har sitt mål. Exempelvis bör du idag klara Guldbojens krav för att kunna söka in till Räddningsverkets skolor. Detsamma gäller för Svenska Livräddningssällskapets utbildningar till simlärare eller poollivräddare där det är ett krav.

Simning är en utmärkt motionsform. De olika Kilometermärkena används som mål i den regelbundna vattenmotionen.

Kunskapsbevisen ska vara roliga att erövra. De är mål som leder till glädje och större kunskap och skicklighet i, vid och på vatten och isar.