Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Försäkring för barn i en Svenska Livräddningssällskapets simskola

Alla barn som går i en Svenska Livräddningssällskapets simskola är försäkrad via en olycksfallsförsäkring vi har tecknat hos Trygg-Hansa. Barnet är då försäkrad mot olyckor enligt nedan.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i simskolan

 • Simläraren ska vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha behörighet. Simläraren är då själv olycksfallsförsäkrad genom vår försäkring.  Samtidigt har hon/han också ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Omfattning

 • Nödvändig och skälig ersättning för läke- tandskade- och resekostnader.
 • Ersättning för merkostnader under akut läkningstid intill 120 000 kr och för personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 •  Ersättning vid invaliditet beräknas vid invaliditetsgrader om minst 50 % på 800.000 kronor och beräknas vid invaliditetsgrader under 50 % på  400.000 kronor.
 •  Ersättning vid dödsfall är 50 000 kronor.
 • Ersättning vid sjukhusvård för barn upp till 18 år.

Du behöver som tidigare inte rapportera in några namnlistor till Svenska Livräddningssällskapet centralt och försäkringen kostar heller inget för barnen. Den ingår gratis för alla barn som deltar i en simskola med en simlärare som är certifierad och medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

Om olyckan är framme:

Det är viktigt att olyckan rapporteras till Trygg Hansa snarast möjligt!

 • Ring oss på telefon 08-12010240 snarast möjligt.
 • Vi behöver få reda på namn, personnummer och medlemsnummer på ansvarig simlärare, så att vi kan ge er försäkringens avtalsnummer. 
 • Ansvarig simlärare måste vara aktiv betalande medlem i Svenska Livräddningssällskapet och ha behörighet som simlärare.
 • Efter samtal med oss så ska skadan anmälas direkt till Trygg Hansas skadeavdelning på telefon 077- 11 11 500. 
 • Läkarintyg samt eventuella övriga handlingar ska skickas direkt till Trygg Hansa (alltså inte till oss).