Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

För att skapa en widget där texten väljs automatiskt så lägger du till ett unikt id samt en onclick parameter på den. Så att:

<textarea></textarea>

blir:

<textarea id="ruta1" onclick="SelectAll('ruta1')"></textarea>

180x150 px bred utan border