Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Uppsala Regionförbund

Kontakt

Uppsala regionförbund är för närvarande vilande. Kontakta det centrala kansliet eller ett närliggande regionförbund om du har frågor eller önskar information.

Riksorganisationen

Svenska Livräddningssällskapet

Johannesfredsvägen 5

168 69 Bromma

Tel 08- 120 102 40