Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Stockholms Regionförbund

Stockholms Länsförbunds hemsida

Inbjudan till årsmötet i regionsförbundet


Guldbojsintyg
  Hälsodeklaration Gulddelfinenintyg

Kontakt

SLS STOCKHOLM
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
Telefon 08-30 78 33
fax 08-651 81 10
kansliet@slsstockholm.org

Ordförande

Carina Kiejstut
carina@svenskliv.se
0729-99 83 61

Vice Ordförande

Åsa Jansson
kansliet@slsstockholm.org

Ekonomi
Åsa Jansson och Kansliet

Sekr, Uliv, HLR, Hemsida
Lisa Nilsson

TO
Lisa Nykvist kansliet@slsstockholm.org

Uliv
Åsa Jansson kansliet@slsstockholm.org

Usim
Stephanie Parke kansliet@slsstockholm.org

HLR
, kansliet@slsstockholm.org

Suppleant
Jessica Constantinou kansliet@slsstockholm.org

Kons, BLS, ETB, EVK, HLR, RO, SO, Uliv, Usim, press
Johan Söderlund, c/o SLS Stockholm, Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma,
08-30 78 33, 08-522 458 31,
johan@slsstockholm.org

Kons, BLS, ETB, EVK, RO SO, press
Lena Höijer, c/o SLS Stockholm, Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma,
08-30 78 33, 08-522 458 32
lena@slsstockholm.org

 

Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarig - Usimliv
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Unga Livräddare - UL
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO
En vattensäker kommun - EVK