Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Skånes Regionförbund inbjuder till årsmöte

måndagen den 26 februari kl 18.00, på Kockum Fritid i Malmö. Anmälan till slsskane@hotmail.se senast 21 februari. 

 

Föredrag om Svenska Livräddningssällskapets projekt ”Simkunnighet för nyanlända barn och familjer” vid regionförbund Skånes årsmöte 26 februari 2018 kl. 18.00 I Kockums Fritid.

Efter vårt årsmöte kommer projektledare Camilla Hansen, berätta om Svenska Livräddningssällskapets stora satsning runt om i Sverige. Svenska Livräddningssällskapet har startat ett projekt för att lära ut simkunnighet och vattenkunskap till främst barn och unga som nyligen anlänt, men även till deras föräldrar samt genom olika supportergrupper i samhället.

Välkomna!

 

Välkommen till Skånes Regionförbund

Läs vår verksamhetsplan för 2016 här!

Vi arbetar för

Ett brett samarbete med övriga angränsande län i ett nätverk som kallas "region Syd" med en årlig gemensam konferens

Tydligt fokus på att få med Skånes räddningstjänster i arbetet med vattensäker kommun. Länets samtliga räddningschefer har fattat ett gemensamt beslut att samtliga kommuner skall arbeta med en vattensäker kommun enligt SLS kriterier för en vattensäker kommun. Hos varje räddningstjänst finns en kontaktperson för vattensäkerhetsfrågor där ett nätverk för dessa har skapats.

Samtliga flyvästdepåer skall besökas/kontaktas en gång under 2015.

Medlemskommunikationen ska utökas. E-postadresser till så många medlemmar i länet som möjligt tas fram så att information om det lokala läget kan spridas brett.

Medlemmarna i Skåne ska känna att deras medlemskap är meningsfullt. Man ska få information om aktiviteter och nyheter. Aktiviteter ska finnas för de olika intresseområdena. Det kan t ex vara föreläsningar och träffar för informationsutbyte, livräddningsträning, repetitions- och vidareutbildningar samt medverkan vid olika informationsaktiviteter.

Vid anordnande av både simlärar- och livräddarutbildningar ska samordning ske med de övriga länsförbunden i Region Syd. Denna typ av samordning har i allt större omfattning skett under de senaste åren och det har fungerat mycket bra.

Den livräddningsverksamhet som sker i Falsterbonäsets Livräddares regi ska stödjas av länsförbundet.

Kontakt

Skånes Regionförbund

slsskane@hotmail.se

Ordförande

Jörgen Hallberg
0729-67 44 97
jorghall@gmail.com

Vice ordförande/Flytvästdepå
Ninni Adamsson, Skiffergången 4, 218 45 Vintrie, 040-46 76 69, 0704-85 06 07, ninniad@hotmail.com

Sekreterare
Maja Göransson, Dalhemsvägen 98B, 254 63 Helsingborg, slsskane@hotmail.se

Kassör
Ann-Kristin Halpin, Västergatan 21,  270 33, Vollsjö, 0416-302 53, 0702-00 42 51, ankihalpin@aol.se

Vattensäkerhet/Press
Göran Bertilsson, Kornvägen 32, 245 43 Staffanstorp, 08-407 30 25, 046-20 30 75, 0702-12 85 24, goran.bertilsson@sosalarm.se

Utbildningsimlärare/Utbildninglivräddning/Tävlingsverksamhet
Jonas Hagberg, Amiralsgatan 88a 21437 Malmö, livraddarnamalmo@gmail.com 0709432580

Vattensäkerhetssimskola/HLR
Max Larsson, Nygatan 56, 231 44 Trelleborg, max.larsson.87@gmail.com

Strandbevakning
Eric Queckfeldt, Nyvångsvägen 2, 239 32 Skanör, 040-47 87 05, 0705-2875 39, livraddarna@telia.com


Annika Adamsson, Köpenhamnsvägen 7B, 217 54 Malmö, 040-30 40 80, 040-91 97 28, 0733-24 92 14, aadamsson@hotmail.com