Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Östergötlands Regionförbund

Kontakt

SLS Östergötland
Björksättersvägen 9
582 76 Linköping
nicholaus.lundbohm@gmail.com

Ordförande, press, BLS, SÄK

Namn Uppdrag E-post
Ove Andersson Ordförande ove.ander@telia.com
  Press,Säk,RO,SO,EVK  
Martin Zatrepalek Vice ordförande,Usim martin.zatrepalek@medley.se
     
Per Garmstad Kassör g.per@telia.com
     
Nicholaus Lundbohm Sekreterare nicholaus.lundbohm@gmail.com
  Tävlingar  (TO)  
Anita Nilsson   anita.nilsson@medley.se
     
Marie Ramberg HLR, Usim marie.ramberg@medley.se
     
Maria Sjöberg BLS maria.fall@live.com
     
Peter Svanström Uliv,Tävlingar (TO), Råden pidde.psv@gmail.com
     
Ewa Gustavsson- BLS ewa.bergsten16@gmail.com
Bergsten    

 

Förkortningar

Konsulent - kons
Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Barnens Livräddningsskola - BLS
Tävlingsansvarig - TO

 

SLS Östergötland håller årsmöte den 25 februari 2018 på badet i Linköping.
Hjärtligt välkomna kl 17:00.