Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Norrbottens Regionförbund

 Norrbottens regionförbund bjuder in till årsmöte

Lördagen den 3 mars 2018 klockan 10.00

Plats: Telia huset i Luleå

Kontakt/anmälan: Hans Ekenberg 070-317 23 46

 

 

Kontakt

c/o Jonas Haraldsson
Ankarvägen 27
973 41 Luleå
070-551 98 14
jonas.s.haraldson@gmail.com

 

Ordförande / Press

 

Mikael Andreasson

Bygårdsvägen 8

97596 Luleå

0920-256469, 070-564 3077

mikael.andreasson@arcticgroup.se

 

Vice ordf

Hans Ekenberg
Södra Kungsgatan 28
972 35 Luleå
0920-892 21, 0703-17 23 46
hans.ekenberg@telia.com

Usimliv

Mikael Andreasson, se ordförande/press

HLR

Vakant

Kassör

Per Sundberg, Hagaviksgatan 27 974 41 Luleå, 0705-86 09 95, perlulea@yahoo.se

Sekr

Jonas Haraldsson, Ankarvägen 27, 973 41 Luleå, 0920-104 65, 0705-51 98 14, jonas.s.haraldson@gmail.com

 

Förkortningar

Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarig - Usimliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HL