Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Norrbottens Regionförbund

 

 

 

Kontakt

c/o Jonas Haraldson
Ankarvägen 27
973 41 Luleå
070-551 98 14
jonas.s.haraldson@gmail.com

 

Ordförande / Press

 

Mikael Andreasson

Bygårdsvägen 8

97596 Luleå

0920-256469, 070-564 3077

mikael.andreasson@arcticgroup.se

 

Vice ordf

Hans Ekenberg
Södra Kungsgatan 28
972 35 Luleå
0920-892 21, 0703-17 23 46
hans.ekenberg@telia.com

Usimliv

Mikael Andreasson, se ordförande/press

HLR

Vakant

Kassör

Norra.Länsf. av Sv Livräddningss-Simfrämjandet
c/o Per Sundberg
Sundsnäs 227
96197 Gunnarsbyn
0705-86 09 95, perlulea@yahoo.se

Sekr

 

Förkortningar

Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarig - Usimliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HL