Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Gävleborgs Regionförbund

 

 

ÅRSMÖTE FÖR GÄVLEBORGS REGIONSFÖRBUND 2017 

Härmed kallas du som medlem i SLS till årsmöte.

ONSDAGEN DEN 8 MARS kl 18.00.

Plats: se vår hemsida senare. www.slsgavleborg.se

Välkomna ! 

 

 

Kontakt

SLS Gävleborg
c/o Kokstensvägen 43
804 33 Gävle

Ordförande

Catharina Almlöf
Runebergsvägen 36
802 67 Gävle
070-395 13 55
catharina@slsgavleborg.se

SO, kontaktperson råden, press
Catharina Almlöf, Runebergsvägen 36, 802 67 Gävle, 070-395 13 55, catharina@slsgavleborg.se

Vice ordf
Björn-Erik Svendsen, Övre Åkargatan 56A, 802 53 Gävle, 026-68 25 96, bjorn-erik.svendsen@gavle.se

Sekr
Karin Blomqvist, Kokstensvägen 43, 804 33 Gävle, 026-19 50 20, 026-19 55 19, 0705-71 46 62, blomqvist@mbox308.tele2.se

Sport
Henrik Tengqvist, Lövens tä 7, 802 57 Gävle, 026-17 80 00, 026-12 01 20, 0733-62 23 11, henrik.tengqvist@skola.gavle.se

Kassör
Nils-Eber Nilsson, Holländaregatan 22, 702 86 Örebro, 019-507 93 22, 0708-76 36 73, nils-eber.nilsson@comhem.se

Ledamot-flyvästdepåer, RO
Samuel Bergström, St Esplanadgatan 21 G, 803 21 Gävle, 026-200 53 11, 0708-52 26 84, samme@telia.com

Usim, HLR
Thed Stjerneklev, Kapellvägen 17, 804 23 Gävle, 026-17 97 20, 026-14 68 00, 0706-11 88 90, thed.stjerneklev@gavle.se

TO
Kristina Lindal, 0702-59 04 20, lindal.ytb@gmail.com

Gävleborgs Länsförbunds hemsida

 

Förkortningar

Sekreterare - sekr
Utbildningsansvarg simning - Usim
Utbildningsansvarig livräddning - Uliv
Hjärt- och lungräddning kontaktperson - HLR
Ansvarig räddningsmaterial och depåer - RO
Simmärkesombud - SO
Tävlingsansvarig - TO