Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Varning för farliga isar

Svenska Livräddningssällskapet - 2010-12-03 12:00

Nu har kylan bitit sig fast i hela Sverige och på många sjöar och vattendrag har isarna börjat lägga sig. En is som kan vara mycket farlig att ge sig ut på.

Det är inte bara kylan som kommit utan också snö och vind. En snö som på många platser lagt sig som ett isolerande lager ovanpå den tunna isen. Vinden har också gjort att isarna på många platser har mycket olika tjocklek. Det krävs kunskap, rätt utrustning och stor försiktighet innan man ger sig ut på dessa isar.

Kärnisen skall vara minst 10 cm för att kunna betecknas som säker att gå eller åka på. Is som bildas i samband med snöfall bör vara minst 15 cm för att vara säker att vistas på.

Var och en som ger sig ut på isen måste själv försäkra sig om att den håller. Lättast gör man det med hjälp av en ispik. Snö på isen försvårar denna kontroll. Snö isolerar också vilket innebär att strömmande vatten kan försvaga isen på vissa platser vilket kan vara svårt att upptäcka. Kontrollera därför tjockleken ofta med hjälp av en ispik. Rapporter om isarnas tjocklek ska alltid betraktas som färskvara.

Under de senaste tio åren har 171 personer omkommit vid isolyckor. Olyckor med snöskoter och andra fordon på is har blivit allt vanligare under senare år.

Med fart kommer man långt ut på tunn is. Om isen brister har man stora problem att ta sig tillbaka säker is och räddning. Hjälpinsatser blir också mer riskfyllda.

Barn kommer också lätt långt ut på svag is. Skulle den då brista blir räddningen mycket svår. Barn ska aldrig lämnas utan tillsyn nära isar!

Prova alltid och ofta isens tjocklek med en ispik. Ha isdubbarna rätt fastsatta runt halsen och vistas aldrig på isen utan sällskap.

Ytterligare information
Svenska Livräddningssällskapet
Anders Wernesten, 070 592 95 67