Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av drunkningsolyckor under september 2010  

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 7 personer omkom genom drunkning under september i år jämfört med 7 personer under september 2009. Totalt har 64 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 70 personer under samma period förra året.

 

2010 september 2009  -08  -07  -06  -05  -04  -03 
5 fritidsbåt              
2 övriga              
7 totalt 7 2 10 12 6 9 5

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under september 2010.

3/9 Övriga
Limhamn, Malmö LM-län
En 59-årig man
föll i vattnet när han lämnade festen på båten. Vännerna fick upp honom men hans liv gick inte att rädda.

5/9 Fritidsbåt
Bjurbäckens kanal, Storfors, Kristinehamn. S-län
73-årig man
föll av okänd anledning ner i vattnet vid kajen när han skulle gå från en båt till en annan och drunknade.

14/9 Fritidsbåt
Oppmannasjön, Kristianstad LM-län
46-årig man
drunknade i sjön under en fisketur.

14/9 Övriga
Luleå skärgård, BD-län
63-årig man
drunknade vid en stugby i Luleå skärgård

15/9 Fritidsbåt
Gustafsvik, Gotland I-län
54-årig man
försvann i samband med en fisketur, hittades död vid Gustafsviks badplats.

19/9 Fritidsbåt
Bottnefjorden,  Bovallstrand, O-län
55-årig man
drunknade i samband med en båttur i bottnefjorden.

29/9 Fritidsbåt
Karmasjön, Laisvall,  AC-län
65-årig man
drunknade i samband med en fisketur.

Ytterligare information
Anders Wernesten               031- 744 16 52 eller 070-592 95 67