Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av drunkningsolyckor under juli 2010

2010-08-02 16:23

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 25 personer omkom, varav 6 barn (0-18 år) genom drunkning under juli i år jämfört med 17 personer under juli 2009.Totalt har 51 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 52 under samma period under 2009.

JULI 2010 2009 -08 -07 -06 -05 -04 -03
Fritidsbåt 3 10            
Bad 19 4            
Övriga 3 3            
Totalt 25 17 28 17 47 26 24 37


Under sommarmånaderna juni och juli 2010 har 38 personer omkommit genom drunkning. Det är 13 fler än samma period 2009 då 25 människor omkom. De varma veckorna som inledde juli månad i stora delar av landet har påverkat antalet omkomna. Antalet badrelaterade drunkningar är också betydligt högre för 2010 jämfört med 2009, 19 jämfört med 4. Det är bara att konstatera att attityden till och medvetande om den egna simförmågan som fortfarande är allt för dålig.

Under 2010 har 11 barn och ungdomar drunknat med 8 för hela 2009. När det gäller barndrunkningarna så är i flera fall, beklagligt nog, orsaken brister i tillsynen.

Sammanställning 1994 – 2010

Antal omkomna genom drunkning under juni – juli  

  juni juli    hela året tom juli  
tot hela året
1994    23    
   50   
 123
176
1995 20
42 111 175
1996 12 16 60 111
1997 12 34 87 163
1998 13 24 82 154
1999 22 21 90 128
2000 13 19 88 134
2001 15 24 83 134
2002 14 21 73 149
2003 12 37 97 134
2004 17 24 81 119
2005 11 26 71 107
2006 19 47 91 135
2007 18 17 65 103
2008 9 28 68 107
2009 8 17 52 82
2010 13 25 51  

Genomsnitt
senaste 10 åren

14 27 73  

 
Ytterligare upplysningar

Anders Wernesten 070 592 95 67