Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Nordens enda livräddarskola fyller 50 år

2010-06-17 12:26

I år firar Svenska Livräddningssällskapets Livräddarskola Tylösand 50 år. Livräddarskolan, som är den enda i Norden, har genom åren utbildat fler än 1 500 livräddare. Dessa har inte bara bevakat våra svenska stränder utan också flera stränder i världen. Livräddarskolan har också välkomnat deltagare från andra länder till sin verksamhet.

I Tylösand finns det livräddare på den cirka 5 kilometer långa stranden från midsommarveckan tills i mitten av augusti. I år är det 85 livräddare som kommer till Halmstad från hela Sverige för att jobba ideellt. Livräddare som en solig dag kan få trängas med upp till 40 000 badgäster. Det är fler invånare än det finns i 235 av landets 280 kommuner.

Parallellt med bevakningen på stranden pågår Livräddarskolan. I sommar kommer tre kurser att genomföras med cirka 20 elever i varje kurs.

50-årsdagen firas den 19 juni vid Livräddarstationen i Tylösand. Inbjudna till denna dag är alla livräddare som utbildats vid skolan under åren men även de som på olika sätt givit sitt viktiga stöd till livräddarskolan genom åren. Under eftermiddagen kommer en utställning om livräddarutbildningen och bevakning i Tylösand under ett halvt sekel att visas.

Allmänheten hälsas välkomna att ta del av firandet den 23 juli, då den årliga Livräddardagen äger rum. Då kommer utställningen också att finnas tillgänglig tillsammans med traditionella uppvisningar från alla räddningsorganisationer, både till sjöss och på land.


Ytterligare information

Peter Karlborg tel. 0704-95 15 83
Jerker Ardnor tel. 0705-50 12 18