Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Inbjudan till Simlärarutbildarutbildning 2011

Göteborg 7-9/1 och 21-23/1

Förkunskapskrav

  • Instruktör HLR                      
  • Instruktör livräddande första hjälp till barn
  • SLS simlärarutbildning samt minst 400 timmar som simlärare
  • Praktiserat som utbildare
  • Länsförbundets godkännande för sökande till kursen (dispens gymnasieskolor)
  • Guldbojen
  • 1000 meter simning varav 200 meter ryggsim

Kursledare är Mona Lisa Wernesten och Göran Karlsson.

Om du har frågor eller funderingar ring 031 744 16 54 eller e-posta monalisa@sls.a.se

Välkommen!

OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE SAMT SKALL VARA SLS TILLHANDA SENAST DEN 17 DECEMBER 2010

Jag vill gå simlärarutbildningsutbildningen
Namn
Personnummer
Medlemsnummer
Telefon
Mobiltelefon
Adress
Postnummer
Postadress
Simlärarutbildning genomförd den (år/plats):
Fakturaadress om annan än ovan
Intyg om praktik vid simlärarkurs bifogas!: