Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Verksamhetsberättelse, årsredovisning & protokoll

Varje år redogör Svenska Livräddningsällskapet om året som gått genom en verksamhetsberättelse, som också innehåller en årsredovisning. I det dokumentet kan du läsa om händelser som varit under året samt hur vår ekonomi ser ut. Dokumentet och ekonomin granskas och skrivs på av våra revisorer.

Verksamhetsberättelser

Svenska Livräddningssällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning har två år i rad blivit nominerad till utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn", som delas ut av PwC. Här kan du läsa mer om utmärkelsen

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013                                 Annual report 2013

Verksamhetsberättelse 2012                                 Annual report 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Årsmötesprotokoll

Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet från 2015