Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapets samarbetspartners

Vi är mycket glada över våra samarbetspartners och det arbete som vi gör tillsammans. Ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet visar att ni tycker att det är viktigt att sprida vattenkunskap för att minska antalet drunkningsolyckor. Att skapa goda och utvecklande relationer med samarbetspartners och myndigheter är en mycket viktig del i vårt arbete.

De som hjälper oss att rädda liv

Vi vill rikta ett särskilt tack till bland andra Baltic Lifejackets, Camelonta, Trygg-Hansa, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Svenska Badmästarförbundet, Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenskt Friluftsliv och SweBoat.

Alla har på olika sätt bidragit till att sprida vattenkunskap. Vi är övertygande om att dessa bidrag har stärkt Svenska Livräddningssällskapets roll som en ledande aktör inom vattenkunskap.

 

Tankar från samarbetspartners

TTVTTV Tillämpad Television AB är stolt samarbetspartner till Svenska Livräddningssällskapet och ser värdet i deras arbete, Svenska Livärddningssällskapet verksamhet räddar liv och gör oerhört stor nytta i flera hänseenden.

"Att vara en del av det och med vår expertis och erfarenhet hjälpa till med dokumentation av verksamheten och spridning av budskap och information ser vi som ett sätt för oss att slå ett slag för en god sak samtidigt som vi på lång sikt vinner goodwill och ökat förtroende hos våra framtida kunder och samarbetspartners."

 

Trygg-Hansa

 

Baltic

 

Camelonta

Folkpool 

Gyro HSR

 Helly Hansen

 MSB Svenska Postkodlotteriet
 SSRS Sjösakerhetsrådet
Svenskt Friluftsliv  Sweboat
 SYCS Swimpartner

SSM

Transportstyrelsen  
 TTV Zoogs

 Första Hjälpen-rådet