Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapets Styrelse och Råd

Styrelsen väljs vid Svenska Livräddningssällskapets årsmöte. Styrelsen består av ordförande, 1;e vice ordförande, 2:e vice ordförande  och sex ledamöter. Rådsordförande utses av styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsmötet.

Styrelse

Ordförande

Camilla Wikland, Göteborg

ordforande@sls.a.se


Vice ordförande

Anders Jacobsson
0708-52 07 66
anjac53@yahoo.com

 
2:e vice ordförande

Gitt Johansson, Stockholm
gittjoha@yahoo.se

Ledamöter

Martin Fehne, Halmstad

Jan Ivar Johansson, Borås

Gitt Johansson, Stockholm

Annika Svensson, Deje

Annette Nääs, Åsarna

Kurt Näslund, Härnösand

Jörgen Hallberg, Helsingborg

Här kan du läsa mer om de personer som sitter i vår styrelse.

Råd

Svenska Livräddningssällskapet har tre råd som är specialister inom deras områden. Råden består av mellan 3 till 6 personer.

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet har övergripande ansvar för myndighetskontakter, bad- och strandbevakning, säkerhetsmateriel och utrustning, risk- och säkerhetsanalyser.

Ordförande

Göran Bertilsson
goran.bertilsson@sosalarm.se
070-212 85 24      

 

Livräddningsrådet

Livräddningsrådet har hand om utbildnings- och utvecklingsfrågor inom livräddning.

Ordförande

Stephanie Parke

 

Simkunnighetsrådet

Simkunnighetsrådet har hand om utbildnings och utvecklingsfrågor inom simkunnighet

Ordförande

Henrik Tengqvist 
henrik.tengqvist@gavle.se