Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Som samarbetspartner blir du en viktig kugge i kampen att rädda liv

Som ideell organisation välkomnar vi alltid samarbeten och kontakter med partners som delar våra värderingar och vill hjälpa till att sprida vattenkunskap för att rädda liv. Vårt främsta åtagande är att sprida kunskap om hur du beter dig i och kring vatten för att varken du eller dina medmänniskor ska drunkna på grund av okunskap. Vi vill skapa förutsättningar för barn och vuxna att känna frihet. Arbetet med att få alla att känna frihet och glädje kring vatten, med fokusering på barn, är en fråga som ligger nära hjärtat och rör oss alla. Ni, som vår partner, ska känna stolthet att arbeta tillsammans med oss.

Trovärdighet

Svenska Livräddningssällskapet bildades 1898 och har sedan dess aktivt arbetat med att sprida vattenkunskap till Sveriges befolkning för att alla ska kunna känna trygghet, glädje och frihet i, vid och på vatten. Vår långa historia och vårt starka engagemang har byggt upp en hög trovärdighet för oss som organisation. Ni vet att vi är en partner att lita på och att de värden som finns i våra stadgar är något som vi alltid arbetar efter. Svenska Livräddningssällskapet står för Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang – och detta vill vi också att du som partner känner är viktiga ledord i vårt gemensamma arbete för en ökad trygghet i och kring vatten.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla, men barn är en viktig målgrupp för att så tidigt som möjligt påverka deras förhållningssätt till vatten. Vår spridning av vattenkunskap är väldigt säsongsbetonad, från hur du ska vara klädd när du ska ge dig ut på isen till sommarsimskolor och hur du använder dig av flytvästar när du ska ut med båten i sommar. Oavsett vilken målgrupp som du och ditt företag vänder sig till, finns det en möjlighet att samverka med oss.

Vår syn på samarbete

Samarbete för oss bygger på långsiktighet, tillit och engagemang. Vi vill bygga relationer med våra partners – för det som vi arbetar med görs inte i en handvändning. Svenska Livräddningssällskapet har många och långa år bakom sig och vi vill också se en framtid för de samarbeten och relationer som vi ingår. Det är viktigt att vi kan dra fördel av varandras kompetens och att våra verksamheter kan jobba parallellt men åt samma håll. Tillsammans med oss arbetar du för att rädda liv, du står för trovärdighet och du kan alltid räkna med att vi är där när du behöver oss.

Inspiration

Som samarbetspartner kan ni fundera på om er tanke med samarbetet är övergripande för alla de olika frågor vi driver, eller specifikt för ett speciellt projekt eller område; det kan vara sommarsimskolor, livräddare eller självskydd för vuxna, vi är öppna för era förslag och ser fram emot en dialog. Läs mer om Svenska Livräddningssällskapets arbete på Om SLS.