Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Du kan söka följande stipendium

Brita Mårtensson fond

Brita Mårtenson har under sina många aktiva år inom simning alltid värnat om barns rätt och möjlighet till simkunnighet. Hon var en mycket aktiv och engagerad ledargestalt vilket visade sig genom en rad förtjänstutmärkelser, däribland kungamedaljen i silver som hon tilldelades 1982 av Svenska Livräddningssällskapet.

Simkunskap och livräddning

Brita Mårtenson engagemang resulterade i att hon donerade och instiftade fonden den 18 januari 1982, i syfte att främja barns och ungdomars färdigheter i simkunnighet och livräddning.

Britas brinnande intresse för barn och ungdomars kunskap i simning och livräddning har fått leva vidare och i hennes anda har fonden förvaltats för att på bästa sätt uppfylla Britas önskan och förhoppningar, "att stödja utvecklingen av simskoleverksamheten och genomförande av livräddningssällskapets kurser för simlärare i länsförbunden". Fonden ska även avse fortsatta stipendier till vinnande dam- respektive herrlag vid Svenska Mästerskapen i Livräddning och då för tävlingsformen "nordisk lagkapp".

Ansökan

Bidragens storlek fördelas och beslutas av Svenska Livräddningssällskapets styrelse. Ansökan om stipendium eller bidrag görs löpande under året med 30 dagars handläggningstid. Ansökan görs i ansökningsformuläret som du kan ladda ner här. Det finns även en guide till ansökan att ladda ner här. Redogörelse för hur stipendiet/bidraget har använts lämnas till Svenska Livräddningssällskapets centrala kansli senast ett år efter utdelningen.

Ansökan skickas till centrala kansliet för Svenska Livräddningssällskapet.

Fonden är upprättad för att främja barns och ungdomars kunskaper i simning och livräddning. Under 2009 har 8 500 kr i stipendier och bidrag betalats ut.

Guide hittar du här

Ansökan hittar du här

Stipendiemottagare 2010

SM Nordisk lagkapp

Herrklassen: Lutra Lutra från Eksjö

Damklassen: Lutra Lutra från Eksjö

Stipendiemottagare 2009

SM Nordisk lagkapp

Herrklassen: Lutra Lutra från Eksjö

Damklassen: Tylösand

 

Bertil Werner ledarstipendium

Bertil Werner har varit aktiv inom Svenska Livräddningssällskapet i över 20 år. Han har varit både ordförande i Svenska Livräddningssällskapets styrelse och ledamot av styrelsen i International Life Saving Federation.

När Bertil drog sig tillbaka instiftades ett stipendium till hans ära. Bidrag gavs av både Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation och ett antal länsförbund. Varje år ska det, om möjligt, delas ut ett stipendium på 2000 kr till en medlem i Svenska Livräddningssällskapet "vars ledarinsatser verksamt bidragit till att främja SLS ändamål avseende simkunnighet, livräddning eller säkerhet". Utdelningen av stipendiet sker på Svenska Livräddningssällskapets årsmöte av Bertil Werner.

Stipendietagare

Tord Thuresson (2004)

Niklas Svedblom (2005)

Martina Kristiansson (2006)

Stefan Nyander (2007)

Mikael Löfgren (2008)

Dick Jonzon (2009)

Louise Brädde (2010)