Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Hur kan jag bli aktiv?

Vår verksamhet är till största delen uppbyggd av eldsjälar. Just därför, är ditt stöd väldigt viktigt. Vi har olika alternativ du kan välja mellan gällande gåvor och engagemang. Ditt bidrag behöver inte vara kronor och ören, vill du engagera dig i vår verksamhet finns det andra sätt, ditt engagemang betyder mycket för oss.

Vi är beroende av ideellt arbete

Svenska Livräddningssällskapet är uppbyggt av ideellt arbetande människor. Vi har ett fåtal anställda, men kärnan i verksamheten drivs av våra eldsjälar i länsförbunden ute i landet. Att vara aktiv i en organisation är en speciell känsla - och du är aktiv av en speciell anledning. Ditt stöd behövs.

Tid och engagemang - ett viktigt kapital

Svenska Livräddningssällskapets existens bygger på att våra medlemmar delar våra värderingar och värdesätter det arbete som vi gör tillsammans. Våra medlemmar står för de icke materiella resurser som vi behöver för att kunna nå ut med vårt budskap – tid och engagemang. Många av våra aktiva medlemmar har varit en del av organisationen en längre tid, de är fulla av kunskap och erfarenhet om vårt arbete och vilka frågor som vi driver. Men för att växa och nå ut med vårt budskap behöver vi ständigt nya eldsjälar som vill engagera sig.

Olika sätt att vara aktiv

Att vara aktiv i Svenska Livräddningssällskapet kan betyda allt ifrån att starta en sommarsimskola till att vara funktionär på en livräddartävling eller vara medlem i ett av våra råd eller styrelser runt om i landet. Du kan också engagera dig genom att vara tillgänglig för oss med din specialkompetens inom ett område som är viktigt för oss, eller helt enkelt förmedla en kontakt som du tror kan hjälpa oss i vårt arbete med att sprida vattenkunskap.

Kontakta ditt länsförbund

Svenska Livräddningssällskapet har 24 länsförbund över hela landet. Om du vill arbeta tillsammans med oss kontaktar du ditt länsförbund. Alla kontaktuppgifter hittar du på länsförbundets egna sida. Självklart är du också alltid välkommen att kontakta Svenska Livräddningssällskapets centrala kansli i Stockholm.