Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vi lär Sverige simma

Varför?

Det är idag nästan obegripligt att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer i Sverige varje år - det är över 3 personer varje dag. Idag lever vi under helt andra förutsättningar och siffrorna är också av en helt annan art, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år i Sverige.

Vi lär Sverige simma

Sverige ligger visserligen långt upp i statistiken när det kommer till simkunnighet men långt ifrån alla svenskar kan simma. Tro det eller ej, men 2 000 000 svenskar är osäkra på om de kan simma, enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen. Därför är en av våra högst prioriterade aktiviteter att lära svenska att simma. Visste du att vi varje sommar har över 300 sommarsimskolor? Eller att vi sedan 1996 har utbildat över 27 000 personer inom självskydd, dvs simskola för vuxna?

En utbildningsorganisation

Vi genomför över 400 000 utbildningstimmar varje år. Under 2011 utbildade vi 297 simlärare, 10 simlärarutbildare, 172 badvakter och 26 babysiminstruktörer.

Hur jobbar vi?

Svenska Livräddningssällskapet är en ideellt arbetande kunskapsorganisation som kan utvecklas tack vare stöd från myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner.  Vår verksamhet drivs av starka ideella själar och utan dessa personer skulle vi inte kunna finnas. Just därför, är just ditt stöd väldigt viktigt. Vi har i över 100 år arbetat för människors trygghet, frihet och glädje i och vid vatten.

Vill du se till att alla kan njuta av våra vattendrag?

Du ska engagera dig om du känner som vi, att Sveriges 96 000 sjöar är till för att användas och att det ska vara en självklarhet för alla att känna trygghet i närheten av vatten. Om du som vi, vill att vatten ska vara en möjlighet till frihet och något som vi ska njuta av på ett säkert sätt är spridningen av vattenkunskap livsviktigt. Att känna sig trygg ska vara en självklarhet för alla som vistas i närheten av vatten och vi kan se till att du känner dig trygg - genom vårt arbete med att sprida vattenkunskap.

Fokus på barnen

Njut av våra vatten

Din gåva, pengar eller tid, används i vårt arbete för att öka tryggheten och säkerheten för alla som vistas i och kring vatten. Vi riktar oss till alla men fokus ligger framförallt hos barn. Vår vision; ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap går som en röd tråd genom vår verksamhet.

Genom att stödja vår verksamhet visar du att du har uppmärksammat vårt viktiga arbete med att sprida vattenkunskap för att nå vår vision med noll drunknade. Det visar också att du känner att vi gör skillnad, och att du vill hjälpa oss att fortsätta arbeta med säkerhet i och kring vatten.

Mer om oss

Om du är intresserad av att veta mer om oss, kan du när som helst höra av dig till oss. Läs också gärna vår Verksamhetsberättelse från 2012. I den hittar du det mesta om oss.