Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till Svenska Livräddningssällskapet!

Tack för att du vill stötta oss i vårt arbete med att sprida vattenkunskap.

Det finns många fördelar i att vara medlem hos oss. Den främsta är att du bidrar till att rädda liv. Vi förväntar oss att du känner att dina pengar gör nytta hos oss och att du vet att ditt medlemskap bygger på mer än materiella ting. Du ska med stolthet säga att du är medlem i Svenska Livräddningssällskapet och att du vet hur viktigt det är att känna trygghet i och vid vatten.

Vår verksamhet är till största delen uppbyggd av eldsjälar.

Vill du också bli en eldsjäl och tillsammans med oss arbeta för att sprida vattenkunskap? Ta kontakt med ett länsförbund nära dig eller med riksorganisationen. Alla ideella insatser stora som små är värdefulla.

 

Med vänlig hälsning

 

Karin Brand

Generalsekreterare