Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Om oss

Om oss

Svenska Livräddningssällskap är en ideell organisation som arbetar för en ökad säkerhet vid våra vatten och isar. Vi har funnits sedan slutet av 1800-talet och vi består av 24 självständiga regionförbund och en centralorganisation. I våra stadgar står att vi ska arbeta inom tre områden;simkunnighet, livräddning och säkerhet.