Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

SLS simskolan

Till elevernas föräldrar

Dagens simskola är annorlunda mot när du gick i simskola. Idag lär sig barnen så mycket mer än att simma. Idag innebär simskola – vattensäkerhet.

Den första kunskapen ditt barn får lära sig är vattenvana. Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva simundervisningen.

I simskolan lär barnet sig hur man beter sig när man badar, åker båt och vistas på isen. Vi kallar det Bad-, Båt- och Isvett.

Barnen lär sig att alltid använda räddningsväst när de är på bryggan och fiskar krabbor, åker båt, osv.

Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet skall man ligga still i ihopkrupen ställning och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan.

Ingen längddykning ingår i simskolan i dag. Modern forskning visar att det enbart är farligt att träna längddykning.

Att veta hur man hjälper en nödställd i vattnet lär sig också barnen i simskolan. Att kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi förlängda armen.

Barnen får lära sig hur man larmar 112.

Att vara Solsmart är en viktig kunskap som barnen får i simskolan.

I simskolan ingår kunskapsbevis för varje nylärd kunskap. Kunskapsstegen börjar med vattenvaneövningar för nybörjarna. Sedan fortsätter stegen uppåt för ökad kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddningsövningar så att du som förälder till slut kan känna dig helt säker när ditt barn är och badar.

I år 5 i skolan ska alla barn vara simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid vatten. SLS har tagit fram Bronsbojen i samarbete med Skolverket för att alla ska veta vad dessa krav som står i läroplanen betyder.

Välkommen till simskolan!