Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

SLS مدارس شنای  

به والدین گرامی

 

مدارس شنای امروزی با مدارس شنایی که شما به آن می رفتید تفاوت بارزی دارند. امروزه بچه ها در این مدارس علاوه بر شنا کردن چیز های دیگری نیز می آموزند. امروزه مدرسۀ شنا یعنی ـ داشتن احساس امنیت در آب

اولین دانشی که فرزند شما در مدرسۀ شنا بدست می آورد آشنایی اولیه و برقرار کردن رابطه با آب است. این آشنایی به معنای حفظ تعادل ، تعیین جهت و حرکت کردن در آب می باشد. تنها بعد از این یادگیری است که آموزش اصلی شنا آغاز می شود

 در مدرسۀ شنا کودک یاد میگیرد که هنگام شنا، قایق سواری و حرکت بر روی یخ چه کارهایی باید انجام دهد. ما این آموزش را آگاهی از شنا، قایق، و یخ می نامیم

کودک می آموزد که همیشه به هنگام ماهیگیری، قایق سواری و غیره، جلیقۀ نجات را با خود به همراه داشته باشد

اگر خطری پیش بیاید و کودک در آب بیفتد باید بداند که چگونه خود را بی حرکت روی آب نگه دارد و منتظر کمک باشد. زیرا که ما، شنا کردن با لباس را در مدرسه نمی آموزیم

 امروزه شنای زیر آبی طولانی در برنامۀ درسی مدرسۀ شنا وجود ندارد. تحقیقات جدید نشان میدهد که تمرین شنای زیر آبی طولانی خطرناک است 

کودک در مدرسۀ شنا یاد میگیرد که چگونه باید به کسی که در حال غرق شدن در آب است کمک کند. و اینکه چگونه باید لاستیک نجات را بسوی دوستش که در حال غرق شدن است پرتاب نماید. و همچنین یاد می گیرد که هرگز نباید بدون داشتن یک وسیلۀ نجات حائل بین خود و شخص در حال غرق شدن، به درون آب  بپرد.  ما این متد را بازوی بلند می نامیم

کودک می آموزد که چگونه باید  به مرکز کمک رسانی 112 اعلام خطر کند

 داشتن چابکی و زرنگی دانشی است که کودک آنرا در مدرسۀ شنا می آموزد

در مدرسۀ شنا برای هر دانش جدیدی که آموخته میشود مدرکی صادر میگردد. آموزش برای نوآموزان با تمرین های مربوط به آشنایی و برقرار کردن رابطه با آب آغاز می شود. پس از آن مراحل آموزشی با فرا گرفتن شنای سینه، شنای پشت، و تمرین های نجات ادامه می یابند تا آنکه در نهایت شما  بعنوان والدین کودک، هنگام شنای فرزندتان کاملا مطمئن و خاطر جمع باشید

در سال پنجم مدرسه همۀ بچه ها باید شنا کردن را آموخته باشند و بتوانند در موارد اضطراری درست عمل کنند

 در همکاری با ادارۀ کل مدارس برنامۀ (جلیقۀ نجات برنز) را تهیه کرده تا همگان آگاهی لازم را از  SLS شرایط و کیفیت این برنامۀ آموزشی بدست آورند

به مدرسۀ شنا خوش آمدید!