Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Razumno kupanje i razumno ponašanje u camcu

Razumno kupanje

Uvek se kupajte s nekim drugim.

Plivajte uzduž obale.

Ne skacite u i ne ronite po nepoznatoj vodi.

Nikad ne gurajte nekog u vodu ili ga držite pod vodom.

Zovite pomoc samo ako ste zaista u opasnosti!

Ne plivajte ispod mostova i instalacija za skokove.

Izbegavajte sunce usred dana.

Imajte uvek nešto izmedu vas i osobe u opasnosti, takozvanu "produženu ruku".

Uvek nekog obavestite gde cete se kupati i kada se nameravate vratiti.

Ne igrajte se s opremom za spasavanje.

Testirajte svoju plivacku sposobnost...

 

Razumno ponašanje u camcu

Uvek u camcu budite u sedecem položaju i plasirajte se tako da ste u ravnoteži.

Menjajte mesto u camcu samo onda ako je to neophodno i samo jedno po jedno.

Imajte uvek nešto izmedu sebe i osobe u opasnosti, takozvanu "produženu ruku".

Zovite u pomoc samo ako ste zaista u opasnosti.

Pobrinite se da se u camcu uvek nalaze korito za izbacivanje vode, sidro, uže za usidrenje, rezervno veslo ili malo pomocno veslo.

Uvek nosite prsluk za spasavanje kad ste u camcu.

Ne dozvolite da se u camcu nalazi više osoba od broja koji je predviden za camac.

Stanite kraj camca ako padnete u vodu.

Ako spasavate nekog ko je u opasnosti, podignite doticnu osobu na krmu camca.

Mašite polako sa obe ruke preko glave i sa strane tela ako vam je potrebna pomoc.

Uvek obavestite nekog kuda cete se voziti i kad se nameravate vratiti.

Uvek koristite prsluk za spasavanje...