Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

SLS škola za plivanje

Roditeljima ucenika

Škola za plivanje danas se razlikuje od one u koju ste vi išli. Danas se deca u njoj uce mnogo više od samog plivanja. Danas škola za plivanje znaci - sigurnost u vodi.

Prvo znanje koje dete treba usvojiti je sticanje navike na vodu. Navika na vodu je sposobnost balansiranja, orjentacije u njoj i plutanja po vodi. Tek posle toga dolazi sama simulacija plivanja.

U školi plivanja se dete uci kako da se ponaša kada se kupa, vozi camac ili kad se nalazi na ledu. To nazivamo razumnim kupanjem, razumnim ponašanjem u camcu i razumnim boravkom na ledenoj površini.

Deca se uce da uvek koriste pojas za spasavanje kada se nalaze na keju i pecaju rakove, kada voze camac i u slicnim aktivnostima.

Ako bi došlo do nesrece i dete dospe u vodu treba da leži u zgrcenom položaju i ceka na pomoc. Zato nemamo plivanje u odeci u okviru naše obuke.

Dubinsko ronjenje nije deo današnje škole za plivanje. Moderna istraživanja pokazuju da je treniranje dubinskog ronjenja iskljucivo opasno.

Znanje o tome kako pomoci ugroženom u vodi je takoder deo toga cemu se deca uce u školi za plivanje. Znati baciti šlauf drugu u nevolji i znati da se nikada ne sme uskociti u vodu a da nemate nešto izmedu vas i osobe koja se davi. To nazivamo produženom rukom.

Deca se uce kako da obaveste broj 112.

Znati kako da se nosite sa suncem je važan deo toga što se deca uce u školi za plivanje.

U školi za plivanje se dobija dokaz znanja za svako usvojeno znanje. Prvi koraci za pocetnike pocinju sa vežbama u vodi. Nakon toga se ide dalje ka poboljšavanju prsnog plivanja, lednog plivanja i vežbi spasavanja tako da se vi kao roditelj na kraju možete osecati potpuno sigurni kada se vaše dete kupa.

U petoj godini škole je cilj da sva deca znaju plivati i da se znaju nositi sa problematicnim situacijama u vodi. SLS je izbacio Bronsbojen u saradnji sa Skolverket-om da bi svi znali šta zahtevi koji stoje u planu i programu škole znace.

Dobrodošli u školu plivanja!