Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet erhöll utmärkelsen årets  redovisning i den ideella sektorn

För 16:e året i rad arrangerar PwC utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn. Utmärkelsen delas ut på Ideellt Forum som PwC årligen anordnar tillsammans med Swedbank och Ideell Arena. I år fick Svenska Livräddningssällskapet ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Organisationen prisas bland annat för en redovisning som beskriver hur årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. Det finns en röd tråd i redovisningens presentation av vision, mål, strategi och resultat. Redovisningen känns trovärdig då Svenska Livräddningssällskapet även lyfter fram sådant som inte gått som tänkt under året.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef på Svenska Livräddningssällskapet:

”Det känns omtumlande och jätteroligt att erhålla utmärkelsen! Motiveringen värmer i hjärtat, vår redovisning är inte hundra procent men den ger en rättvisande bild av vår verksamhet och av oss som organisation. Årsberättelsen är vår rapport till våra medlemmar och våra samarbetspartners.

Vi har deltagit i utmärkelsen i tio år och att vi skulle erhålla utmärkelsen i år är överraskande. Vi är jättenöjda med vad vi har presterat och vi har utvecklat olika delar genom åren. Redovisningen är verkligen ett teamwork, vi är ett litet kansli och alla har bidragit.

Vi är otroligt stolta, en bekräftelse på att vi gör rätt - det känns fantastiskt!”

Årets redovisning - juryns motivering: 
”Svenska Livräddningssällskapet redovisar hur det gångna årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. På detta vis ges en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi, och resultat. Genom att även redovisa misslyckanden ökar man både sakligheten och trovärdigheten. Berättelsen täcker dessutom organisationens historia och struktur liksom samhällets utveckling på ett sätt som tillsammans ger en större förståelse för resultatet av sällskapets verksamhet.

Även om en mer långtgående kvalificering av målen skulle öka förståelsen för resultaten ytterligare och trots smärre brister i språk och layout visar Livräddningssällskapet på ett utmärkt sätt att även ett relativt litet kansli kan göra en måttfull men fullt tillräcklig årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årets redovisning i ideell sektor ger sammantaget den information som behövs för kontroll och ansvarsutkrävande.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn: 
Bris  
Diakonia  
Individuell Människohjälp  
Läkarmissionen   
Plan Sverige   
Radiohjälpen   
Rädda Barnen   
Svenska Filminstitutet   
Svenska Livräddningssällskapet   
Svenska Turistföreningen

För mer information kontakta: 
Maria Fränne, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige 
Tel 010 212 46 33 , e-post: maria.fraenne@pwc.com