Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Midsommar (o)lycka!

Midsommarhelgen är för många starten på semestern, man äter god mat och det konsumeras en del alkohol. Efter en härlig midsommarlunch tar många årets första dopp eller en tur med båten. Men alkohol i kombination med att bada eller åka ut med båten kan vara förenat med livsfara. 

Risken för att råka ut för en drunkningsolycka ökar med alkohol i kroppen. Uppfattningsförmågan påverkas negativt av alkohol vilket ger en sämre värdering av faror, överdriven tro på den egna förmågan vilket i sin tur leder till ett riskbeteende.

”Alkohol har en allmänt giftig effekt på kroppens vävnader, organ och kemiska processer.
För hjärnans del innebär detta, genom direkt påverkan på hjärnans signalsubstanser, ett sämre omdöme, sämre tankeförmåga, sämre minne och sämre reaktionsförmåga. Detta ses redan vid låga alkoholhalter i blodet och accentueras då alkoholhalten ökar” säger Anders Jacobsson, överläkare och medicinskt sakkunnig på Svenska Livräddningssällskapet.

Bland barn 1-6 år är drunkningsolycka den vanligaste dödsorsaken men med rätt kunskap, och att ha barnet inom armslängds avstånd när man vistas vid och i vatten, kan man minska risken. Vid konsumtion av alkohol påverkas människans mentala effekter och även förmågan att ta hand om andra människor vilket gör att det är olämpligt för en alkoholpåverkad förälder att övervaka sina barn i samband med bad eller lek vid vatten.

”De små barnen är sårbara som det är och vi vet att de kräver extra uppsikt, särskilt vid vattenmiljöer. Med hänvisning till alkoholens negativa effekter på omdöme och perceptionsförmåga avråder vi den som ska vara tillsammans med barn att dricka alkohol. Gör upp innan om vems tur det är att ta barnpassningen, varför inte varannan damernas!” säger Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet och livräddning Svenska Livräddningssällskapet.

Varmt väder lockar många till våra badstränder men vattnet i våra sjöar och i havet är fortfarande kallt. Vatten som har en temperatur under 28 grader räknas som kallt och har en kylande effekt på kroppen. Alkohol vidgar blodkärlen i huden vilket ökar nedkylningshastigheten när man t ex badar eller faller i vattnet. Kroppens normala mekanismer för att bevara värme sätts ur spel. Nedkylningen gör att muskler och nerver slutar fungera vilket leder till att man inte kan klara sig ur en risksituation.

Med rätt kunskap, sällskap, flytväst och genom att avstå från alkohol när man vistas i och vid vatten minskar risken för att omkomma vid ett drunkningstillbud.

 

För ytterligare information

Karin Brand, Generalsekreterare 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se

Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet och livräddning 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

 

Faktaruta

Alkoholens påverkan

- uppfattningsförmågan påverkas negativt vilket ger en sämre värdering av faror, överdriven tro på den egna förmågan vilket leder till ett riskbeteende.
- fakta processas långsammare vilket ger förvirring, sämre reaktionstider och desorientering
- förmågan att bedöma avstånd och riktning blir sämre vilket försämrar möjligheterna att hantera en farofylld situation.

Den fysiska prestationsförmågan blir märkbart sämre av alkohol vilket ger:
- Försämrad koordination med ostadighet och oförmåga att gå, klättra eller på annat sätt ta sig ur riskfyllda situationer.
- Sämre reaktionsförmåga vilket leder till att man inte upptäcker eller reagerar på faror.
- Sämre kraft och uthållighet

 

0,2 promille: Den första alkoholeffekten märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar.
0,5 promille: Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.
0,8 promille: Du börjar bli högljudd och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.
1,0 promille: Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.
1,5 promille: Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull.
2,0 promille: Du har svårt att prata och gå upprätt. Du ser dubbelt.
3,0 promille: Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.
4,0 promille: Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.

Faktagranskad av Anders Jacobsson, överläkare och medicinskt sakkunnig på Svenska Livräddningssällskapet.