Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Avslutning för ”Everyday Lifesaver Education Programme” 

Tack vare stöd från Idrottsstiftelsen i Postkodlotteriet har vi i projektet ”Everyday Lifesaver Education Programme” utbildat 20 st nyanlända till simlärare och juniorlivräddare. Dessa har med hjälp av utbildade mentorer bedrivit verksamhet i simkunnighet och vattensäkerhet på fem platser runtom i Sverige. 

I helgen samlas deltagarna för en avslutande träff innan projektet avslutas 31 mars. Projekt är en del i Svenska Livräddningssällskapets satsning att lära ut simkunnighet och livräddning till våra nyanlända. Projektet är även en del av Svenska Livräddningssällskapets målsättning, att ingen i Sverige ska behöva drunkna på grund av okunskap.