Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

5 personer omkom av drunkning under januari

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna visar att 5 personer omkom till följd av drunkning under januari. Det är 3 personer färre än motsvarande period 2016.

5 personer, 3 män och 2 kvinnor förolyckades under januari 2017. 2 personer i samband med aktiviteter på is, en i hamn, en av oklar anledning i ett strömmande vattendrag och en i vattenrelaterad olycka utomlands.

2017 Januari 2016
2 is 5
3 övriga 3
5 totalt 8

Utöver antalet omkomna förmodas antalet drunkningstillbud i, på eller vid vatten, vara fyrfaldiga*. Definitionen för drunkning lyder som följer: ”Drunkning är en process som resulterar i syrebrist efter immersion (i ytan)/ submersion (under ytan) i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva, med eller utan skador”

Under januari drunknade 2 personer i samband med isolyckor, en minskning med 3 personer mot samma period 2016. För mer information kring issäkerhet hänvisar Svenska Livräddningssällskapet till issäkerhet.se.

 

* Brenner, R.A (2003). Prevention of drowning in infants, children and adolescents. Pediatrics,

112, 440--445.

 

Mer statistik hittar du här

 

Ytterligare information:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se

Karin Brand, Generalsekreterare, 08-120 102 44, karin.brand@sls.a.se