Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av omkomna genom drunkning under september 2016

Svenska Livräddningssällskapet - 2016-10-04 11:08 CEST

Sammanställning av omkomna genom drunkning under september 2016

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 8 personer omkom genom drunkning under september i år jämfört med 6 personer under september 2015. Totalt har 109 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 104 under samma period förra året.

2016

september

2015

3

Fritidsbåt

1

4

Bad

0

1

Övriga

5

8

Totalt

6

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under september 2016 återfinns i bifogade Word-dokument.

Sammanställning över hela 2016 och tidigare år kan läsas här

Ytterligare information, Anders Wernesten, 070-592 95 67

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.