Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av omkomna genom drunkning under mars 2016

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 11 personer omkom genom drunkning under mars i år jämfört med 6 personer under mars 2015. Under årets tre första månader har totalt 27 personer drunknat, jämfört med 12 under samma period förra året.

                                           2016           mars           2015

                                              5                 Is                1

                                              1               Bad               -

                                              1           Fritidsbåt           -

                                              4             Övriga             5

                                             11             totalt             6                      

 Mer information och statistik

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under mars 2016