Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Många barn drunknade 2015

Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 122 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2015. Det är femton färre än under 2014 då 137 personer omkom.

Under 2015 drunknade tretton barn under 19 år vilket är det högsta antalet sedan 2002 då fjorton barn omkom. 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision när det gäller antalet omkomna genom drunkning. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning. Under de tre senast åren har vi tyvärr kunnat konstatera en uppgång av antalet omkomna på grund av drunkning.

Antalet barn och ungdomar under 19 år var 2015 tretton vilket är det högsta antalet sedan 2002 då 14 barn drunknade. Sex barn drunknade i samband med bad, ett i samband med fritidsbåt och sex i samband med övriga olyckor.

Under 2015 har antalet badolyckor minskat medan drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtar har ökat. Av de som omkommer i drunkningsolyckor är nära åtta av tio män. Medelåldern är hög bland de omkomna, sex av tio är över 50 år. Tolv av de omkomna 2015 var över 80 år.

Läs 2015-års sammanställning här

Ytterligare information:
Anders Wernesten, 070 592 95 67

 Mer drunkningsstatistik