Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Inbjudan till Svenska Livräddningssällskapets årsmöte 28 maj 2016

Svenska Livräddningssällskapet och Södra Älvsborgs regionförbund har det stora nöjet att bjuda in till årsmöte 2016 för Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation.

Tid: 28 maj 2016

Plats: Borås, First Hotell Grand

 Värd för mötet är Södra Älvsborgs regionförbund  av Svenska Livräddningssällskapet.  Årsmötesförhandlingarna och inkvartering kommer att hållas på First Hotell Grand i Borås.

Eventuella motioner ska enligt SLS stadgar skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 1 april 2016 och kommer att sändas ut till samtliga regionförbund  i god tid innan årsmötet.

Sista anmälningsdag  29 april

Sista avbokningsdag  11 maj

Svenska Livräddningssällskapets gäster

Riksorganisationen betalar resan på billigaste färdsätt samt logi för:

– En representant från varje regionförbund
– En representant från varje ansluten lokalförening
– Hedersledamöter
– Styrelseledamöter
– Revisorer
– Ordförande i SLS råd samt projektansvariga för SLS centrala projekt
– Valberedningen
– Centrala kansliet

Gäster enligt ovan, anmäler sig via Svenska Livräddningssällskapets intranät (Inside). Klicka här för att komma vidare till Inside (inloggning krävs) senast den 29 april mars 2016

Saknar du inloggningsuppgifter till intranätet kontaktar du josefin.haggstrom@sls.a.se

Övriga ombud och medlemmar

För ombud och medlemmar, som inte är Svenska Livräddningssällskapets gäster vid årsmötet, gäller att deltagarna själva (eller deras regionförbund) svarar för kostnaderna för resor till och från Jönköping samt logi.

Då anmäler du dig med namn till info@sls.a.se eller så kontaktar du ditt regionförbund. Kontaktuppgifter hittar du här.

Inbjudan som pdf

Här kan du ladda ner hela inbjudan som en PDF. 

Välkommen!