Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Flest drunknade på hela 2000-talet

Sammanställning av omkomna genom drunkning under juni 2016

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 16 personer omkom genom drunkning under juni i år jämfört med 17 personer under juni 2015. Totalt har 61 personer omkommit i år genom drunkning 2016 jämfört med 40 under 2015.

61 personer är det högsta antalet drunknade under årets första sex månader på hela 2000-talet. 2003 var det år då näst flest omkom, 60 personer.

2016

juni

2015

7

fritidsbåt

7

5

bad

5

4

övriga

5

16

totalt

17

Ytterligare information:
Anders Wernesten 070 592 95 67

Mer information och statistik hittar du här 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.