Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

En halvering av antalet drunknade i augusti

Svenska Livräddningssällskapet - 2016-09-06 10:29 CEST

Sammanställning av omkomna genom drunkning under augusti 2016

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 16 personer omkom genom drunkning under augusti i år jämfört med 35 personer under augusti 2015. Totalt har 101 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 98 under samma period 2015.

2016

augusti

2015

5

fritidsbåt

11

2

bad

11

9

övriga

13

16

totalt

35

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2016 har 56 personer omkommit genom drunkning.
Snittet för de senast tio åren är 54 omkomna för samma månader.

Under augusti 2015 drunknade 6 barn. Under augusti 2016 är antalet ett.
Av de omkomna var 13 män och 3 kvinnor, varav ett barn 6 år.

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.

Sammanställning av drunkningsolyckor hittar du här