Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. Den 9 september publicerade SIS, Swedish Standards en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv.

Hjärtstartare finns bland annat på gym, flygplatser, hotell och restauranger samt på många arbetsplatser. SIS standard gäller för hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara ”hjärtsäker” vad gäller drift, underhåll och utbildning.

Sverige är först ut och i början av september lanserade SIS en ny standard för hjärtsäker zon. I den kommitté som har utvecklat standarden ingår; Svenska Livräddningssällskapet, Cardio Life, Dahl Medical, Hjärt-Lungfonden, HLR Konsulten Sverige, Laerdal Medical, Mediq Sverige, Physio-Control, Svenska HLR-rådet, Vårdförbundet och Zoll International Holding.

Läs pressmeddelandet här