Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sju döda genom drunkning i oktober

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning visar att 7 personer omkom genom drunkning under oktober i år vilket är två fler än under oktober 2014.

Totalt har 109 personer omkommit i år genom drunkning vilket är 23 färre än under samma period förra året då totalt 132 personer omkom.

Av de omkomna var sex män och medelåldern var 55 år.

2015

oktober

2014

1

fritidsbåt

-

6

övriga

5

7

totalt

5


Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under oktober 2015 kan fås här.

Ytterligare information: Anders Wernesten, 070 592 95 67 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision - noll drunknade och all verksamhet vi gör bidrar till att uppnå den visionen. Vi verkar inom våra tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning och vattensäkerhet.