Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny
Regeringens satsning på friluftslivet är ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken där regeringen bland annat vill stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.
Svenska Livräddningssällskapets arbete för ökad simkunnighet, säkerhet i och vid vatten såväl utomhus som inomhus och verksamheten med livräddare/bevakning av Sveriges stränder är samtliga viktiga insatser som bidrar till att regeringens uppsatta mål ska kunna nås. Vi kommer fortsätta vårt arbete och vår strävan att alla ska ha rätt till vattenkunskap!
http://news.cision.com/se/svenskt-friluftsliv/r/regeringen-foreslar-kraftig-hojning-av-anslaget-till-friluftslivet,c9831064