Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av omkomna genom drunkning under november 2015

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att fyra personer omkom genom drunkning under november i år vilket är tre fler än under november 2014. Totalt har 113 personer omkommit i år genom drunkning vilket är 20 färre än under samma period förra året då totalt 133 personer omkom.

2015

november

2014

4

övriga

1

4

totalt

1

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under oktober 2015 kan fås här.

Ytterligare information: Anders Wernesten, 070 592 95 67