Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Ansök om forskningsanslag drunkning senast 30 mars

Trygg-Hansas forskningsstiftelse har utlyst ett nytt anslag, där ett av områdena är: Utveckla kunskapen om olycksrisker och effektsamband vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud. Sök senast 30 mars.

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse bildades 1981 och har som mål att främja forskning som på något sätt rör försäkringsrelaterade områden. Det kan till exempel handla om att förebygga olika typer av skador – på människor eller egendom – och sjukdomar.

Till forskningsstiftelsen är en forskningsnämnd knuten. Nämnden består av experter inom olika områden, från till exempel universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer.

Aktuella forskningsområden

Den senaste utlysningen från forskningsstiftelsen var 2012. Då beviljades anslag till forskningsprojekt inom området ”Anlagda skolbränder ur ett beteendevetenskapligt perspektiv”. 

Forskningsstiftelsen har beslutat att 2015 års anslag bland annat ska gå till att utveckla kunskapen om olycksrisker och effektsamband vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud

Utveckla kunskapen om olycksrisker och effektsamband vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud
Drunkning och vattentillbud är vanligt förekommande skaderisker i samhället och drunkning är fortfarande den vanligaste orsaken till dödsolycksfall hos barn under sex år.

Överlevande från vattentillbud får inte sällan neurologiska komplikationer som inte upptäcks direkt och som är svårbehandlade.

Vattensäkerhet har sedan länge varit ett prioriterat område för Trygg-Hansa och de jobbar aktivt med att informera om och förbättra beteenden i och vid vatten. Trygg-Hansa behöver mer kunskap och förståelse om skaderisker och effektsamband vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud.

Forskningsstiftelsens avsikt är att stödja hela projekt eller klart avgränsande delar av projekt. Anslag kan beviljas för alla skeden i ett projekt. Det beviljade anslaget ska tas i anspråk inom ett år från beslut.

Nästa ansökan: senast 30 mars 2015
Ansökan ska ske skriftligt till Forskningsnämnden. Ladda ner ansökningsblanketten >>

Skicka ansökan i två exemplar till följande adress:
Forskningsnämnden
Desiré Lundqvist
Trygg-Hansa
FG 34
106 26 Stockholm

Ansökan ska ha kommit till Trygg-Hansa senast 2015-03-30. Beslutet om anslag kommer att fattas senast i maj 2015.

För mer information ta kontakt via e-post: forskningsfonden@trygghansa.se eller kontakta Desiré Lundqvist på 075-243 18 55 .

Alla forskningsområden hittar du här