Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vi söker blivande ungdomsledare

Ungdomsledare

2014 är tredje året vi kör vårt barn- och ungdomsprojekt, som finansieras av Svenskt Friluftsliv. Projektet går ut på att utbilda ungdomsledare inom livräddning, som under sommaren håller livräddarkollon för barn.

Projektet består av en två veckor lång utbildning och är helt kostnadsfri. Projektet står för både utbildning, resor och uppehälle.

Vet du någon som vill gå? Läs mer i den här pdf:en!

Vill du veta mer om projektet kontaktar du livraddarkollo@sls.a.se