Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vi har skapat den första av hundra lektioner

Lektion 1 - vattenvana

Lektion 1 - vattenvana

Introduktion

Svenska Livräddningssällskapet släppte sin tolkning av läroplanen tidigare i år. Tolkningen är tänkt som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Vår första lektion av hundra är fokuserad på årskurs 1-3.

I läroplanen står det för åk 1-3:  ”Lekar och rörelse i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.”

För att utöva lekar och rörelse i vatten, ska man vara vattenvan. Vattenvan innebär att obehindrat kunna vara under vattnet och kunna hantera sin kropp i vattnet. Det innebär bland annat att:

  • Doppa hela huvudet under vattnet
  • Hoppa i vattnet från kant eller brygga
  • Kunna förflytta sig i vattnet
  • Hålla balansen i vattnet
  • Orientera sig i vattnet
  • Flyta i mag- och ryggläge

I första lektionen har vi fokuserat på vattenvana. Det finns olika sätt att lägga upp lektionen beroende på vad du som lärare passar din klass bäst. Antingen gör du övningarna med hela klassen, eller så låter du eleverna göra olika övningar. Om du väljer att göra olika övningar kan du skriva 30 lappar med de olika övningarna (doppa sig, dyk under en rockring, hoppa från kanten, titta under vattnet) och så får eleven dra en lapp och göra övningen. Lycka till!

1. Doppa sig

Doppa sig                                                             

Syftet med övningen är att barnet ska känna trygghet i vattnet.  

En rolig övning är att använda ramsan 1,2,3..

"1, 2, 3 på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte SMÄLLER det!"

Alla elever doppar sig till den nivå ni har bestämt innan, det kan till exempel vara till magen, axlarna eller hela huvudet. Bestäm innan ni doppar er så att alla elever vet vad som gäller.

En annan rolig lek är ”Var är Anna” melodi: Broder Jakob.

/:/ - Var är Anna? /:/ (gå igenom alla barns namn i klassen)

/:/ Här är jag! /:/

/:/ - Kan du doppa hakan? /:/ (ändra till axeln, kinder, örat osv)

Anna doppar kroppsdelen och alla sjunger /:/ - Det var bra! /:/

2. Dyk under en rockring

Dyk under en rockring

Eleven övar på att både doppa huvudet och titta under vatten. Det är inte nödvändigt att eleven gör ett dyk. Lägg rockringen så att den flyter i vattnet. Låt eleven gå eller simma under ena kanten, sticka upp huvudet i mitten av rockringen och till exempel säga sitt namn/sin favoritmat/sin favoritfärg, sedan återigen doppa huvudet och gå eller simma under andra kanten och komma upp på andra sidan. Är det elever som inte vill doppa huvudet kan läraren vinkla upp rockringen så att eleven ändå kan vara med i leken.

3. Hoppa från kanten

Hoppas från kanten

Eleven kan både hoppa från en bassängkant eller brygga på magdjupt vatten eller på djupt vatten. Eleven kan hoppa med eller utan hjälp.

För att få eleven att hoppa från kanten utan hjälp kan du som lärare till exempel låta eleven hoppa med olika saker att göra under hoppet. Be eleven att hinna klappa innan den kommer i vattnet. Eleven kan hoppa så långt ut som möjligt eller hoppa från kanten och försöka snurra ett helt eller halvt varvföre landning i vattnet.

4. Titta under vattnet

Titta under vattnet

När eleverna är trygga i vattnet och ni har gjort doppa-övningarna kan ni börja med att öva att titta under vatten, använd saker eller en spegel på botten. Leta efter en särskild sak dit eleven ska ta sig eller bara titta under vattnet och peka. Be eleven plocka upp ett föremål från botten, genom att var under ytan med hela kroppen. Det är viktigt att eleven tittar.