Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vi har skapat den andra av hundra lektioner

Som vi berättat tidigare, är vi i full gång med att bygga en kunskapsbank där lärare ska kunna dela med sig av lektionsmaterial. Den nya kunskapsbanken kommer lanseras i maj, men redan idag presenterar vi den andra lektionen av 100: Kast med Hansa-lina.

Livräddningslektion

Foto: Johan Stillman, TTV

Introduktion

Svenska Livräddningssällskapet släppte sin tolkning av läroplanen tidigare i år. Tolkningen är tänkt som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Vår andra lektion är för årskurs 4-6. I kunskapskraven står det att "Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider."

Denna lektion har Per Tjernström, utbildad livräddare och en av medlemmarna i utbildningsrådet tagit fram.

Lektion: Livräddning

Uppskattad lektionstid: 30 minuter i vattnet och på kanten.

Gruppstorlek: ca 10elever.

Material: Hansa-lina och annan räddningslina.

Målgrupp: Simkunniga enligt simkunnighetsdefinitionen, ej stor vattenvana nödvändig.

Mål: Att kunna kasta ut förlängda armen; Hansa-lina, till nödställd 2m. alt. 5m.

Metod: Visa, instruera och öva.

Instruktioner till elever: Detta moment ska ge er färdigheten att kunna kasta ut en Hansa-lina till en person som behöver hjälp upp från vattnet men kan inte ta sig upp ur vattnet själv. Vi använder oss av den förlängda armen som man oftast använder vintertid eller från en båt.

Hansa-linan: Hansa-linan har ingen lyftkraft i vattnet utan håller bara sig själv flytande. (Pedagogen visar Hansa-linan).

Genomförande: Pedagogen visar hela gruppen hur ett utkast med Hansa-linan görs för att sedan instruera hur ett utkast med Hansa-linan görs och sedan får eleverna öva att göra utkast med Hansa-linan.

Ett barn står i vattnet 2m ut eller 5m ut. Två barn står på kanten och de turas om att kasta ut Linan. Låt överflödig lina ligga samlad bakom eleverna som ska kasta ut bojen så de inte trasslar sig.

De två barnen på kanten kan sedan dra in bojen tillsammans. Sedan roterar de.

Att tänka på som pedagog:

  • Ha gott om utrymme i bassängen.
  • Låt barnen arbeta i grupper om tre eller två på en Hans-lina.
  • Ha gärna tillgång till olika modeller av räddningslinor för att eleverna ska få prova olika varianter. (Hör med badet om de kan köpa in olika modeller av räddningslinor).
  • Använd gärna bassängens båda ändar för övningen.
  • Tänk på elevernas säkerhet
  • Det ska vara kul att göra dessa övningar.

Här hittar du fler lektioner som Svenska Livräddningssällskapet har gjort